Neden danışmanlık?

İşletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı ile zaman ve personel gibi kaynakların optimum yönetimi, verimlilik artışı, maliyetlerin düşürülmesi, daha kaliteli hizmet üretimi ve rekabet gücünün arttırılması amaçlanır. Birçok işletme bu amaçlara ulaşmak için teknoloji yatırımı yapmakta fakat sonuç alamamaktadır.

Diğer taraftan, yazılım projelerinde projenin başarısı, yazı-lımın kalitesinden çok uyarlama ve eğitim hizmetlerinin kalitesine ve sürekliliğine bağlıdır. Etkin proje yönetiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Hizmetlerimiz BT altyapısı dahilinde bulunan server sistemlerinin devamlılığının sağlanması için gereken destek ve geliş-tirme projelerinin uygulanması, firmaya artı değerler katacak sistemlerin önerilerinin yapılması, altyapısının güvenlik politikalarının incelenip, gereken uygulamaların projelendirilip, uygulanmasının sağlanması. Tüm kullanıcılara gereken destek işlemlerinin karşılanmasına yönelik altyapının kurulması, son kullanıcı çağrılarının kayıt altına alınması, periyodik aktivite raporlarının yayınlanmasını kapsamaktadır.

Ayrıca, dış lokasyonlarında masaüstü son kullanıcı sistemleri ve çevre birimlerine yönelik yerinde isletim desteğinin sağlanmasını ve söz konusu hizmetlerin karsılanması amacıyla personel istihdamını kapsamakta olup asağıda ana başlıkları ve kapsamları verilen hizmetlerin sunulmasını içermektedir.

Premier Türk, hizmetlerini en etkin ve kaliteli düzeyde sağ-lamak amacı ile, uluslararası eğitim kurumu olan Microsoft Certified Gold Partner, Cisco Select Partner ve Mile2 Security Training Partner yetkisine sahip kurmumuz tarafından yetiştirilmiş (MCSE,MCPD,MCT,CCNA,CCNP,CISSP sertifikalarına sahip) teknik destek personeli ve server teknolojileri için teknik ve alt yapı bilgisi üst düzey olan eğitmenlerimiz destek verir. Anlaşma kapsamında olan hizmetlerin bütünü, bu süreçler ile entegre olarak sağlanmaktadır.

Hizmetler ile entegre olan süreçlerin listesi aşağıdaki gibidir.

• Sistem ve Ağ Yönetimi Desteği / Problem Yönetimi

• Projeler Oluşturma ve Uygulama Desteği

• Güvenlik Politikaları Oluş-turma ve Uygulama Desteği

• Son Kullanıcı Destek / Problem Yönetimi

• Konfigürasyon ve Envanter Yönetimi

• Hizmet Seviyesi Yönetim

• Çalışma Kalitesini Arttırmak Amacıyla Son Kullanıcı Eğitimleri

Bilinmesi Gerekenler

Ülkemizde, özellikle kamu kesiminde gerçekleştirilen BT yatırımlarının çok önemli bir kısmında, sadece donanım, yazılım veya belli çözüm bileşenleri yatırımının gerçekleştirilmeye çalışılıyor olması nedeniyle genellikle beklenen faydanın, hedeflenen bütçelerde gerçekleştirilmesini sağlayamayan sonuçlara sahip olmuştur. Bu nedenle, artık, bilgi işlem altyapısına sahip olmayan veya sahip olduğu bilgi işlem altyapısı ile ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanan kurumlar, ağırlıklı olarak tüm faaliyetlerini tam otomasyona dayalı bir şekilde gerçekleştirmeye karar vermektedirler. Bu sayede, kurumun gerçekleştirdiği işlemlerin günlük hale getirilmesi, verimliliğin ve şeffaflığın sağlanması mümkün olabilmektedir.

Bilindiği gibi, kurumun beklentilerini karşılayacak, donanım, sistem ve uygulama yazılımları, çevre birimleri, enerji ve veri hatlarına ilişkin (gereken durumlarda yedekli) altyapı, aktif ve pasif ağ donanımları, eğitim, işletim, bakım – onarım, garanti şartları gibi BT bileşenlerinin temini, öncelikle bir vizyon ve kapsam çalışması yapıldıktan sonra ihtiyaçlar analizinin gerçekleştirilmesi, belirlenen ihtiyaçları karşılayacak tasarımın yapılarak, bu tasarıma cevap verecek teknik ve idari şartnamelerin yazılması ile mümkün olmaktadır. BT yatırımı gerçekleştirecek Kurumun, BT ile ilgili yöneticilerinin, yapılmaı gereken yatırımın içeriğini tespit etme konusundaki tecrübelerinin, bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti ile desteklenmesi sayesinde Kurum, mevcut BT yatırımını gerçekleştiren yüklenci ve/veya hizmet sağlayıcıların önerilerinin, sahip olma maliyetlerinin (Cost of Ownership) olumsuz etkilerinden azami oranda korunacaktır. Danışman, sahip olduğu metodolojik yaklaşım ile kurumun yapmak istediği BT yatırımının, sistematik ve metodik bir yaklaşımla temin edilmesine yardımcı olur.

Kurumsal Çözümlerimiz

Premier Gold Paket
• Aşağıdaki tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Premier SilverPaket
• Sistem ve Ağ Yönetimi Desteği / Problem Yönetimi
• Projeler Oluşturma ve Uygulama Desteği
• Güvenlik Politikaları Oluşturma ve Uygulama Desteği

Premier ClientPaket
• Son Kullanıcı Destek / Problem Yönetimi
• Konfigürasyon ve Envanter Yönetimi
• Hizmet Seviyesi Yönetimi
• Çalışma Kalitesini Arttırmak Amacıyla Son Kullanıcı Eğitimleri

Premier PersonelPaket
• Son kullanıcı desteği için tam zamanlı personel bulundurma.

Premier Paket
• Bu paket kapsamında aşağıdaki hizmetler geçerlidir. Projelerin kurulum bedelleri projelerde ayrıca ücretlendirilecektir.
• Bu paket kapsamında her server ayrıca aylık fiyatlandırılacaktır.
• Sistem ve Ağ Yönetimi Desteği / Problem Yönetimi
• Güvenlik Politikaları Oluşturma ve Uygulama Desteği

Start typing and press Enter to search