Neden yazılım geliştirme?

Günümüzde varlığını sürdürebilmek isteyen firmalar artan rekabet, globalleşme, yeni düzenlemeler ve yenilikler gibi faktörlerle baş edebilmek için çevrelerindeki deği-şimleri fark etmek ve onlara uyum sağlamak zorundalar. Bu firmalar için sadece değişimleri fark edebilmek yeterli olmadığı gibi, hızlı ve doğru karar mekanizmaları ile doğru kararlar almaları kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir.

Rekabetin süreç verimliliğini kaçınılmaz kıldığı günümüzde iyi bir bilgi sistemi, işletmelerin en öncelikli yatırımı olmalı, bilgi iyi yönetilmeli ve kurulan sistemler verimlilik sağlamalıdır.

Bilgi sistemi günümüzde süreçlerin insandan bağımsız ve verimli hale getirilmesini sağlayan, bireysel zeka ve beceriyi değil, kurumsal zekayı ön plana çıkaran ve işletmelerin dijital sinir sistemi sayılabilecek bir performansla bilgi paylaşımını destekleyen bir araç olmalıdır.

Yazılım hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlar olarak tanımlanabilir.

Yazılımın öneminin her geçen gün artması şirketler arasında rekabetin ön plana çıkması ile doğru orantılıdır.

Türkiye yazılım sektörünün büyüklüğünün 780 milyon dolar olduğu ve bu alanda yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlandığı tahmin ediliyor. İçinde bulunduğumuz şu dönemde kurumsal çözümler ön plana çıkmakta ve bu kurumsal çözümler sayesinde firmalar rekabet güçlerini daha fazla artırmaktadırlar.

Hemen hemen her sektörün ihtiyacı olan yazılım sistemleri günümüzde internetinde yaygınlaşması ile şekil değiştirmiş, firmaların bilgilerine ulaşmaları lokasyon bağımsız duruma gelerek kurumsal zekanın desteklenmesi sağlanmıştır.

Bilginin artık kolay ulaşılabilir olması yazılım geliştirme ile uğraşan kişilerin sayısını artırmış ve kaliteli yazılım kavramını ortaya çıkarmıştır. Geliştirilen yazılımın şirketin vizyonuna hitap etmesi, değişen süreçlerine ayak uydurabilmesi yazılımın kalitesini ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzde yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri kaşılayabilen ve sürdürülebilen özelliklere sahip olmalıdırlar.

Kaliteli yazılım, bilgiye ulaşmanın doğruluğunu artırdığı gibi şirketlerin analiz güçlerine, ileriye dönük planlarının doğrulu-ğuna olumlu etki etmektedir.

Premier Turk IT Center olarak yazılım geliştirme süreçlerimizde bu kalitenin yakalanması ve süreklili-ğinin sağlanabilmesi için çalışmaktayız. Geliştirdiğimiz yazılımların analiz, geliştirme ve test süreçlerinde müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, onların bu aşamaların içinde olmalarını sağlamaktayız. Bu sayede yazılım süreçlerinin daha verimli, daha şirkete uygun olarak oluşturulmasını
desteklemekteyiz.

Mıcrosoft SharePoınt Nedir?

Microsoft SharePoint çalışanların birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Çalışanlarınız SharePoint’u kullanarak başkalarıyla bilgi paylaşmak, belgeleri baştan sona yönetmek ve herkesin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak üzere raporlar yayınlamak için Web siteleri kurabilir.

Siteler: SharePoint Siteler, tüm işletme Web siteleriniz için tek bir altyapı sağlar. Belgeleri iş arkadaşlarınızla paylaşın, projeleri iş ortaklarınızla yönetin ve müşterilere bilgi yayınlayın.

Topluluklar: SharePoint Toplulukları mükemmel işbirliği araçları ve bunları yönetmek üzere tek bir platform sağlar. Çalışanlarınızın görüşlerini paylaşmasını ve birlikte istedikleri şekilde çalışmasını kolaylaştırın.

İş Süreçleri: SharePoint İş Süreçleri, self servis iş çözümleri oluşturmak için gerekli araç ve bileşenleri sağlar. İş ihtiyaçlarını hızla yanıtlamak için kodsuz çözümler oluşturun.

İş Zekâsı: SharePoint İş Zekâsı veritabanları, raporlar ve iş uygulamalarındaki bilgilere herkesin erişebilmesine imkan tanır. Çalışanların doğru kararlar alabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri bulmasına yardımcı olun.

İçerik: SharePoint sağladığı altyapıyla içerik yönetimini kolaylaştırır. Belge türleri, saklama politikaları ve otomatik içerik sıralama gibi özelliklerle ”perde arkasında” uyumluluk politikaları kurun ve çalışanlarınızın Microsoft Office’te doğal bir şekilde çalışmasına izin verin.

Arama: SharePoint Arama, karışıklıkta aradığınızı bulmanızı sağlar.
Geçerlilik, detaylandırma ve sosyal ipuçlarının benzersiz bir kombinasyonu çalışanların işlerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri ve kişileri bulmasına yardımcı olur.

Kurumsal Çözümlerimiz

Microsoft Yazılım Platformu Geliştirme Çözümleri
• Microsoft Sharepoint ve Microsoft CRM ürünlerinin adaptasyon ve geliştirme çalışmalarının sağlanması.

Yazılım Analiz İşlemleri
• Şirketlerin yazılım analizlerinin oluşturulması, mevcut durumun raporlanması ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Özel Yazılım Geliştirme
• Kurumların ihtiyaç ve süreçlerine uygun farklı teknolojilerde (web, windows, mobil) yazılım geliştirme.

Yazılım Danışmanlığı Çözümleri
• Şirketlerin mevcut yazılım geliştirme süreçlerine danışmanlık ve/veya çözüm geliştirici olarak dahil olarak geliştirilen yazılımın şirket süreçlerine uygun ve kaliteli olmasını sağlamak.

Web Tasarım ve Geliştirme Çözümleri
• Şirketlerin web sitelerinin dizayn ve geliştirme işlemleri. Web sitelerinin mevcut şirket içi programlar ile entegrasyonunun sağlanması.

Sektörlere Uygun Yazılım Çözümleri
• Bakım Otomasyon Yazılım Çözümleri
• Yangın Malzemeleri Kontrol/Bakım Çözümleri
• Belediye Çözümleri
• Depolama ve Depo Yönetim Çözümleri

Start typing and press Enter to search